Työskentelen turvallisuusalalla ja olen huomannut, että alan isot yksityiset yritykset hyödyntävät sosiaalisen median kanavia suhteellisen hyvin. Toki alakin on hieman sellainen, että vastaan voi tulla hyvin paljonkin erilaista luottamuksellista tietoa esimerkiksi asiakkuuksista ja asiakkaista, joita ei saada tai haluta kertoa, mikä tietysti rajoittaa omalta osaltaan viestintää. Olen havainnut, että yritykset käyttävät Facebookin tai LinkedInin kanavia lähinnä työvoiman tavoittamiseen, eli työpaikkailmoituksien julkaisuun ja omien uutistensa jakamiseen. En ole varmaan kertaakaan törmännyt alan tieteellisten tutkimusten tai vastaavien esittelyihin ja niiden läpikäymiseen sosiaalisen median kanavissa. Turvallisuuteen liittyviä tutkimuksia kuitenkin julkaistaan suhteellisen paljon maailmalla. Tässä minä näen olevan kehittämisen varaa.  

Yritykset voisivat käyttää kanavia mielestäni alan ehkä hieman huonon kuvan parantamiseen ja ammattikunnan arvostuksen nostamiseen. Esimerkiksi Securitaksen YouTube, Instagram ja LinkedIn sivuissa on kyllä hyvää yritystä ja varsinkin Instagramin kautta sillä on hyvä mahdollisuus tavoittaa paljon nuoria, jotka voisivat olla mahdollisesti kiinnostuneita työmahdollisuuksista ja alasta. Ala vain on sellainen, että nuoret usein tulevat kesätöihin ja tekevät muutaman vuoden töitä ja lähtevät sen jälkeen opiskelemaan tai vaihtavat kokonaan alaa. Eli alan vaihtuvuus on kohtuullisen suurta. Tämä voi osittain johtua juurikin turvallisuusalan vähäisestä arvostuksesta, palkkatasosta ja uralla etenemismahdollisuuksien rajallisuudesta.

Ehkä yritykset ovat tottuneet vallinneeseen tilanteeseen ja hyväksyvät sen, että vaihtuvuus on suurta ja nuoret jatkavat muihin töihin. Alalla on paljon avoimia työpaikkoja ja työllisyystilanne on näin kohtuullisen hyvä. Sosiaalisen median kanavat toimivat siis hyvin ainakin nuorten tavoittamiseen ja työvoiman hankkimiseen.

Itse olen opiskeluideni kautta liittynyt Facebookin ja LinkedInissa olevaan ryhmään, joka on tarkoitettu alan opiskelijoille verkostoitumispaikaksi ja ammatillisten uutisten jakamiseen. Muutaman kerran vuodessa on järjestetty myös verkostoitumistilaisuus ryhmän jäsenille ja se ollut erittäin hyvä tapa saada uusia tuttuja ja kontakteja. Tämä on mielestäni ehkä sosiaalisen median yksi parhaista puolista, saman henkisten ihmisten ryhmien luominen ja siellä oleva keskustelu ja tiedon vaihto. Myös monilla eri harrastusryhmillä on hyviä Facebook ryhmiä, joista olen itse saanut paljon tietoa ja hyviä vinkkejä.

Yritysten on vaikea luoda itse vastaavanlaisia yhteisöjä, joita se itse hallitsee. Esimerkiksi jos vaikka Applen tuotteista pitävä ihmiset liittyvät Facebookissa keskusteluryhmiin, joissa käsitellään sen tuotteita, on ryhmässä varmasti paljon hyvää asiantuntemusta ja asiallista keskustelua. Jos taas vaikka itse Apple perustaisi vastaavanlaisen ryhmän, olisi ryhmässä kaikki yrityksen tieto saatavilla jos sen yrityksen työntekijät olisivat aktiivisesti siellä kirjoittamassa, mutta sivuille tulisi varmasti hyvin paljon epäasiallista ja aihetta sivuavaa keskustelua.