Vertailen tässä tehtävässä kolmea eri energia-alan yrityksen sosiaalisen median kanavia. Yritykset ovat:

  1. Fingrid https://www.fingrid.fi/

  2. Caruna https://www.caruna.fi/

  3. Vantaan energia https://www.vantaanenergia.fi/

 

Fingrid käyttää monia eri sosiaalisen median kanavia viestinnässään. Sillä on käytössään YouTube kanava, LinkedIn, Facebook, Instagram ja Twitter-tilit. Kanavilla on hieman eri tarkoituksia, esimerkiksi YouTube kanavalla on paljon informatiivisia videoita Fingridin merkityksestä yrityksenä ja tietoa sähköverkkojen toiminnasta. Siellä on henkilöstön esittelyvideoita ja tietoa, kuinka sähkömarkkinat toimivat.

LinkedIn on taas enemmän tiedotuskanavana avoimista työpaikoista, sähkömarkkinoiden uutisista kertomiseen ja esimerkiksi kesätyömahdollisuuksista. Siellä on myös enemmän ammatillisia kirjoituksia ja kommentointia, kun taas Instagramissa on hieman kevyempää materiaalia, kuten kuvia messutapahtumista ja vaikkapa kuvia jouluisesta piparkakkutalosta ja työntekijöiden kotieläimistä.

Twitteriä käytetään taas enemmän häiriötilanteista viestimiseen, sähköverkon uutisista ja ympäristöasioista kertomiseen. Mielestäni huomaa hyvin, että kaikkien kanavien takana on yrityksen asiantunteva viestintäosasto. Jokaisella kanavalla on sille parhaiten sopiva käyttötarkoitus ja viestintä on asiantuntevaa.

 

Carunalla on käytössään Facebook ja Twitter-palvelut. Twitteriä Caruna käyttää häiriöilmoituksiin, työpaikoista kertomiseen, ympäristöasioista viestimiseen ja energia-alan uutisten kertomiseen. Twitteriin tulee melkein päivittäin julkaisuja, joten se on hyvä kanava Carunan asiakkaille saada tietoa. Twitteriä on mielestäni myös Carunalla käytetty hyvin ja ammattimaisesti viestinnässä. Sieltä saa Carunan sähköverkon asiakkaat nopeasti tiedon häiriöistä ja häiriö tilanteiden etenemisestä. Asiakkaan ei tarvitse mennä Carunan verkkosivuille etsimään tietoja eri paikoista vaan uusimmat tiedot saa nopeammin Twitterin kautta.

Carunan Facebookissa on häiriötiedotuksia, asiakaspalvelun tiedotteita ja tiedotteita poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin varautumisesta. Eli Facebookia käytetään yhtenä informaation levittämisen välineenä. Jos on aktiivinen Facebookin käyttäjä, voi ilmoitukset olla huomattavissa, mutta ne voivat kovin helposti hukkua muiden ilmoitusten ja viestien sekaan. Koen tämän takia, että Twitter on tehokkaampi viestintäkanava häiriötilanteista kertomiseen.

 

Vantaan Energialla on käytössään YouTube, Instagram, Twitter ja LinkedIn-kanavat. Kaikki kanavat ovat aktiivisia ja niiden takana on yrityksen viestintätoiminnot. Tietoa on jokaisessa kanavassa hyvin tarjolla ja yritys on selvästi panostanut viestintäänsä paljon. YouTubessa on videoita, jotka kertovat yrityksen toiminnasta, energiamarkkinoista, voimaloiden toiminnasta ja roskien keräämiskampanjoista. YouTubea ei siis käytetä reaaliaikaiseen viestintään. Instagram on Vantaan Energialla käytössä lähinnä pieniin uutisiin, kuten kesätyöpaikkojen haun alkaminen, pieniin ilmoituksiin ja juhlapäivien muistamiseen ja yrityksestä kertovien kuvien julkaisuun. Instagram on myös Vantaan Energialla käytössä kevyempään viestintään. Twitteriä en valitettavasti päässyt tarkastelemaan, koska se on näkyvillä vain Twitter tunnukset omaaville ja sovellukseen sisälle kirjautuneille. LinkedIn on käytössä uutisten ja artikkelien julkaisuun, verkostoitumiseen ja työpaikkailmoitusten jakamiseen.

 

Mielestäni kaikkien yritysten eri viestintäkanavat olivat hyvin ylläpidettyjä ja viestintään on selvästi panostettu. Vaikka energia-ala on varsin vähän tunnettu ja siitä ei juurikaan kirjoiteta julkisuudessa muuten kuin häiriötilanteissa, on hyvä, että yritykset ovat panostaneet moniin eri kanaviin mistä voi saada reaaliaikaista tietoa.